Presentation av styrelsen

Presentation av styrelsen 

 

Ordförande

Hélèn de Jounge Eurenius

Distriktsråd, Påverkansansvarig och Företagarråd

Arbetsplats: Björknäs Sjukgymnastik och Hedman & Malmén
Tel arbete: 08 718 00 35
Tel mobil: 070 722 45 50
E-post: helene@fysikrehab.se

Jag är privatpraktiserande, verksam i Nacka och på Östermalm. Jag arbetar främst med smärta och stressrelaterade symtom, psykosomatik och akupunktur.Jag vill öka kunskapen om sjukgymnasters kompetens och betydelse i vårdkedjan.

Vice ordförande

Mikael Malmén

Företagarråd och Mediagruppen

Arbetsplats: Hedman & Malmén AB Tel arbete: 08-611 92 62 Tel mobil: 070-724 05 01 E:post: malmen@swipnet.se

Jag behandlar främst patienter med idrotts/motionsrelaterade besvär och skador. Idrottsmedicin och McKenzie. De privatpraktiserande sjukgymnasterna utgör en mycket stor del av sjukgymnasterna i Stockholm. Därför tycker jag att det är viktigt att vi har en tydlig representation inom Fysioterapeuterna. Detta är anledningen till att jag vill jag vara med och marknadsföra vårt yrke och förhoppningsvis lära mig något nytt inom vår bransch.

Kassör och firmatecknare

Agneta Malmström

Tel mobil: 0704860107
E-post: agnetamalmstrom04@gmail.com

Jag har arbetat med bedömning och rehabilitering av patienter med lätta till svåra hjärnskador i dag- och öppenvård, ofta inför arbetsåtergång. Jag vill verka för ett ökat engagemang hos medlemmar och att sprida kunskap om sjukgymnastyrket. 

Sekreterare

Caroline Söderström

Arbetsplats: Aleris Rehab samt Hammarby Fotboll
Tel arbete: 08 - 409 153 55
Tel mobil: 070 - 551 43 64
E-post: carolinesoderstrom@live.se

Jag arbetar polikliniskt inom primärvårdsrehab på Aleris Rehab där jag även är arbetsplatsombud, samt som sjukgymnast och medicinskt ansvarig för Hammarby Fotbolls damlag.

Genom mitt arbete i styrelsen vill jag arbeta för att öka kunskapen om, och intresset för, det fackliga arbetet ute på varje enskild arbetsplats. Jag ser även att vi nu befinner oss i en tid där det finns många andra yrkeskategorier som vill verka inom det fysioterapeutiska fältet. Därför vill jag arbeta för att stärka sjukgymnasters/fysioterapeuters ställning inom de områden där vi borde vara det självklara förstahandsvalet. Jag vill även verka för möjligheten att slå oss in på marknader där sjukgymnaster/fysioterapeuter i nuläget inte är vanligt förekommande. 

Förhandlingsråd

Aina Blom

Arbetsplats: RehabCentrum i Nacka
Tel mobil: 0707630129
E-post: aina.blom@sll.se

Jag har inriktning neurologi. RehabCentrum är en primärvårdsrehabenhet. Jag arbetar i vårt stroke- och neuroteam sedan 1996. Jag vill verka för att öka den fackliga medvetenheten i distriktet. 

Förhandlingsråd

Thomas Airio

Arbetsplats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Tel mobil: 0704846052
E-post: thomas.airio@sll.se

Jag arbetar på Sachsska barn och ungdomssjukhuset på SÖS sedan 1999. Jag har varit aktiv i Sektionen för Habilitering och pediatrik sedan 2013. Jag tror att det är viktigt att knyta Fysioterapeuternas två ben (det fackliga benet och professionsbenet) närmare varandra. Jag tror att vi har mycket att lära av varandras sätt att leda och utveckla verksamheten för våra medlemmar.

Förhandlingsråd 

Rebecca Tronarp

Arbetsplats: Södersjukhuset
Tel mobil: 0739661238
E-post: rebecca.tronarp@sll.se

 

Jag arbetar med ortopedi inom akutsjukvården. Genom mitt engagemang i distriktsstyrelsen vill jag själv få en bättre förståelse för vilka påverkanskanaler som finns i de olika verksamheterna, hur man på bästa sätt kan arbeta med dessa och sprida kunskapen vidare till våra medlemmar. Detta så att vi tillsammans på bästa sätt kan driva vårt yrke framåt i den riktning vi vill!

Äldregruppen och Distriktsråd

Elisabeth Rehn

Arbetsplats: Rehab city, Lidingö
Tel arb 08 123 363 85
Tel mob 073 142 09 78
E-post elisabeth.rehn@sll.se 

Jag arbetar med hemrehab inom primärvården på Lidingö, där är jag även arbetsplatsombud.
Jag vill genom styrelsearbetet verka för ett ökat engagemang bland medlemmarna. 

Mediagruppen

Lena Sjöström

Arbetsplats: Andningsgymnasterna CF AB
Tel arbete 070 413 413 1
E:post: lena.sjostrom@undal.se

Jag behandlar främst kroniker, multihandikappade och palliativa patienter som har slem- och andningsproblem. Genom styrelsearbetet önskar jag driva ett positivare samarbete mellan anställda och egenföretagande sjukgymnaster. En enad kår blir en stark länk i vårdkedjan.

Ledamot

Johanna Lindholm

Arbetsplats:

Tel mob

E:post: johanna.lindholm@sll.se

Studenterna

Kallas till varje möte och deltager i mån av möjlighet.