Presentation av styrelsen

Presentation av styrelsen 

 

Ordförande, Distriktsrådsledamot och Arbetsplatsombud

Lisa Svernby (fd Svedestedt) 

Arbetsplats: Aleris Rehab
Tel arbete: 08-409 150 00
Tel mobil: 0730-970 170
E-post:stockholm@fysioterapeuterna.se

Jag arbetar som fysioterapeut på Aleris Rehab med primärvårdsrehabilitering och inriktning mot pediatrik. Där är jag även arbetsplatsombud.

Med mitt engagemang i styrelsen vill jag öka medvetenheten, hos våra medlemmar och blivande medlemmar, för det påverkansarbete vi bedriver.Jag vill visa på de stora vinster vi kan bidrar med genom förebyggande insatser, både för patienter och för vårdpersonal. Jag vill verka för en ökad kunskap om alla de gånger vår profession borde vara det självklara förstahandsvalet för att korta vårdtider och vårdköer.

Sekreterare och Förhandlingsråd

Aina Blom

Arbetsplats: RehabCentrum i Nacka
Tel mobil: 0707630129
E-post: aina.blom@sll.se

Jag arbetar som specialist inom neurologi på Nacka RehabCentrum, en regionsägd  primärvårdsrehabenhet. 

Jag vill verka för att öka den fackliga medvetenheten i distriktet. 

Kassör och firmatecknare

Snezana Mirkovic-Kozak

Arbetsplats: Stockholms Sjukhem, Vård- och Omsorgsboende

Tel arbete: 08-122 848 04

E-post: mk.snezana@gmail.com

Ledamot och Förhandlingsråd

Thomas Airio

Arbetsplats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Tel mobil: 070 484 60 52
E-post: thomas.airio@sll.se

Jag arbetar på Sachsska barn och ungdomssjukhuset på SÖS sedan 1999. Jag har varit aktiv i Sektionen för Habilitering och pediatrik sedan 2013.

Jag tror att det är viktigt att knyta Fysioterapeuternas två ben (det fackliga benet och professionsbenet) närmare varandra. Jag tror att vi har mycket att lära av varandras sätt att leda och utveckla verksamheten för våra medlemmar.

Ledamot och Mediagruppen

Lena Sjöström

Arbetsplats: Andningsgymnasterna CF AB
Tel arbete 070 413 413 1
E:post: lena.sjostrom@undal.se

Jag behandlar främst kroniker, multisjuka och palliativa patienter som har slem- och andningsproblem. 

Genom styrelsearbetet önskar jag driva ett positivare samarbete mellan anställda och egenföretagande sjukgymnaster. En enad kår blir en stark länk i vårdkedjan.

Ledamot 

Johanna Thuresson

Arbetsplats: Södersjukhuset
Tel arbete: 0739661185
E-post: johanna.thuresson@sll.se

Jag arbetar inom akutsjukvården, med ortopedi och på BB.

Med mitt engagemang vill jag sprida kunskap om förbundet och ha en möjlighet att påverka. Jag tror att vi tillsammans med en gemensam röst kan påverka mer än som individer.

Ledamot, Mediagruppen och Förhandlingsråd 

Rebecca Tronarp

Arbetsplats: Södersjukhuset
Tel mobil: 0739661238
E-post: rebecca.tronarp@sll.se

 

Jag arbetar med ortopedi inom akutsjukvården.

Genom mitt engagemang i distriktsstyrelsen vill jag själv få en bättre förståelse för vilka påverkanskanaler som finns i de olika verksamheterna, hur man på bästa sätt kan arbeta med dessa och sprida kunskapen vidare till våra medlemmar. Detta så att vi tillsammans på bästa sätt kan driva vårt yrke framåt i den riktning vi vill!

 

Studenterna

Kallas till varje möte och deltager i mån av möjlighet.