2019-11-25 22:07

Distrikt Stockholm

Möte på regionshuset 25/11

Idag var förhandlingsråden Rebecca Tronarp & Thomas Airio på ett spännande politikermöte med Irene Svenonius vårt finansregionråd i Stockholm. På mötet diskuterade vi kring arbetsmiljön, rekryteringssvårigheterna och kompetensflykten från våra akutsjukhus. Vi pratade även om bristen på kompetensutveckling och tog upp frågan om regionfinansierad specialistutbildning vilket Irene var positiv till. Vi tog även upp vinsterna av fysioterapiled triagering på både akut och närakuterna och möjligheterna att effektivisera vårdprocessen genom att möjliggöra för specialistfysioterapeuter att skriva röntgenremisser. I diskussionen gällande kompetensstegen som regionen infört för offentlig anställda lyfte vi även frågan gällande förändring i det nuvarande systemet (lokala AID-koder) och att införe an kod för varje steg i kompetensstegen för att kunna följa kompetensförsörjning (och löneutveckling). Irene var positiv till vårat förslag och ska i egenskap av styrelseledamot i SKL lyfta frågan där. Vi ser det som ett positivt och givande möte på många sätt och ser fram emot att bjuda ut Irene till våra arbetsplatser under våren 2020! 

Senaste nyheterna

Glad sommar!

2020-06-13 09:29

Distrikt Stockholm

Distriktstyrelsen hade sitt sista medlemsmöte för terminen 11/6, för information om vad som togs...

Med anledning av utredningen "God och nära vård"

2020-05-19 20:26

Distrikt Stockholm

Stockholms Privata Fysioterapeuter anordnar digitalt dialogmöte måndag 1 juni 2020 klockan 19:00....

Med anledning av Covid-19

2020-03-16 08:56

Distrikt Stockholm

Enligt förbundets riktlinjer kommer fysiska möten och kurser som annordnas av Fysioterapeuterna...

Grundkursen 6/3

2020-03-09 12:52

Distrikt Stockholm

Vi vill passa på att tacka alla nyfikna, engagerade och trevliga deltagare som var med på vår...

Nu är vi igång!

2020-02-18 10:18

Distrikt Stockholm

Igår den 17/2 hade styrelsen planeringshalvdag.  Vi gick igenom verksamhetsplanen och spånade fra...