Gemensamt Styrelsemöte

18 mars 2019

Plats: Sabbatsbergs Sjukhus, SACOs lokaler. Fika start 17:30

Distrikt Stockholm

Distrikt Stockholm och Stockholms Privata Fysioterapeuter