Grundkurs

24 maj 2019, 08:30 – 16:00

Plats: Sabbatsbergssjukhus

Distrikt Stockholm, Facklig kurs

Kursen vänder sig till dig som redan är arbetsplatsombud eller är nyfiken på uppdraget. Syftet med utbildningen är att ge kursdeltagarna en grundläggande kunskap och förståelse för det fackliga uppdraget, arbetsrättslagstiftningen och övriga faktorer som påverkar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Frågor och funderingar, kontakta Aina Blom och Anna Remning i distriktsstyrelsen på
frad.stockholm@fysioterapeuterna.se