Styrelsemöte Distrikt Stockholm – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte Distrikt Stockholm

16 juni 2021

Plats: Förhoppningsvis IRL

Distrikt Stockholm

Terminsavslutning och avtackning av avgående styrelsemedlemmar ca.17:00.