Styrelsemöte

20 maj 2019

Plats: Sabbatsbergs Sjukhus, SACOs lokaler. Fika Rebecca start 17:30

Distrikt Stockholm