Styrelsemöte

10 juni 2019

Plats: Sabbatsbergs Sjukhus, SACOs lokaler. Fika Johanna start 17:30

Distrikt Stockholm