2019-10-03 08:32

Distrikt Uppsala

Nyfiken på fackligt arbete?

Är du intresserad av eller nyfiken på fackligt arbete?

Att arbeta fackligt är ett sätt att påverka beslutfattare och arbetsgivare. Det ger också ofta en kompetensförstärkning för den enskilde. Många gånger är fackligt arbete en merit att ha med sig i sin professionsutveckling. Du som exempelvis strävar efter att bli specialist; ett av de övergripande  lärandemålen är "Håller sig à jour med organisations- samt hälso- och sjukvårdspolitiska mål och arbetar medvetet och strategiskt utifrån dessa." Det här målet kan du nå genom att engagera dig fackligt, exempelvis på arbetsplatsen eller i distriktsstyrelsen.

Välkommen att höra av dig till valberedningen vill ha om du vill veta mer. 

Valberedningen för Fysioterapeuterna Uppsala 

Senaste nyheterna

Nyfiken på fackligt arbete?

2019-10-03 08:32

Distrikt Uppsala

Är du intresserad av eller nyfiken på fackligt arbete?

Inbjudan till fotkurs 17-18 oktober

2019-06-03 10:43

Distrikt Uppsala

Välkomna till en två dagars fotkurs!