Årsmöte 2020 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2020

Distrikt Uppsalas Årsmöte 2020 hölls 10 november

Årsmötet hölls i år huvudsakligen digitalt på grund av coronapandemin. 20 medlemmar deltog, varav 14 på distans.

Fysioterapeuternas kongress 2020 togs upp efter årsmötets avslutande.

Kongressledamöterna Magnus Andersson, Gunilla Elmgren Frykberg, Maria Kyhlbäck och Mattias Petersson redovisade då de fyra propositioner som förbundsstyrelsen lagt till kongressen, samt utvalda motioner som kommit in från distrikt och medlemmar. Mötet diskuterade sedan kort kring förslagen.

Årsmötesprotokoll 2020

Valberedningens förslag 2021

Enligt förbundets stadgar väljer årsmötet styrelse. Styrelsen äger rätten, att inom sig fördela...

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden...

Preliminär verksamhetsplan 2021

Syfte/mål - Vad vill vi uppnå? Att fortsätta ha kontinuerligt styrelsearbete. Att vi i distriktet...

Årssammanställning 2019/2020

Period: 2019-10-01 - 2020-09-30