Årssammanställning 2019/2020 – Fysioterapeuterna

Årssammanställning 2019/2020

Period: 2019-10-01 - 2020-09-30

Summa tillgångar periodens början:        40 969 kr

Årets resultat:                                           - 18 618 kr

Summa tillgångar vid årets slut:               22 351 kr

Kostnad enligt bokföring:

Förtäring                                                       8 211 kr

Förlorad arbetsinkomst                            3 025 kr

Milersättning                                               793 kr

Representation/uppvaktning                 550 kr

Gåvor/bidrag                                               800 kr

Porto/bankavgifter                                    1 310 kr

Facklitteratur/tidningar                           3 704 kr

Övrigt/p-avgift                                            225 kr

Summa:                                                       18 618 kr

Distriktskassör: Ewa Larsson ewa.lar01@gmail.com