Preliminär verksamhetsplan 2021 – Fysioterapeuterna

Preliminär verksamhetsplan 2021

Syfte/mål - Vad vill vi uppnå?

Att fortsätta ha kontinuerligt styrelsearbete.

Att vi i distriktet ska ha representation i förbundets förhandlingsråd.

Att fortsätta vara tillgängliga - att föra ut respektive hämta in information från medlemmarna.

Att fortsätta upprätthålla en hög nivå vad gäller facklig kunskap.

Att det finns fackligt förtroendevalda på samtliga arbetsplatser.

Att upprätthålla en hög facklig kunskapsnivå hos förtroendevalda.

Att samverka mellan distriktets löneförhandlare inför löneöversyner.

Att förbättra kunskap om lönefrågor hos medlemmarna

Att fysioterapeutstudenterna ska ha optimal information om fackliga frågor innan de går ut på arbetsmarknaden

Att öka kunskap bland makthavare om behov av FT i hälso- och sjukvården, vad FT kan bidra med.

Att följa upp Region Uppsalas kompetensförsörjningsmodell.

Att medlemmarnas arbetsmiljö och villkor möjliggör ett patientsäkert och hållbart yrkesutövande.

Att fortsätta omvärldsbevaka bl a via styrelsens representanter.

Att samarbeta med sektionen Äldres hälsa i frågor som berör äldreområdet bl a verka för att det finns MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering) i länets alla kommuner och för att påverka utvecklingen av fysioterapi inom kommunerna.

Att fysioterapeuter blir delaktiga i att skapa en ny tjänstestruktur för fysioterapeuter.

 

Distriktsstyrelsen