Valberedningens förslag 2021 – Fysioterapeuterna

Valberedningens förslag 2021

Enligt förbundets stadgar väljer årsmötet styrelse. Styrelsen äger rätten, att inom sig fördela uppdragen. Vi presenterar förslagen med de uppdrag, som vi i valberedningen tillfrågat respektive föreslagen ledamot om.

Styrelse

Kassör

 • Ewa Larsson (omval)

Ledamot

 • Pia Liljefors (omval)
 • Nina Nyström (nyval)
 • Frida Holgersson (nyval)

Avtal och förhandlingar

 • Mattias Petersson (omval)
 • Magnus Andersson (omval)

Webbredaktör

 • Maria Ekblom (omval)

Revisorer

 • Ingrid Hällsten (omval)
 • Boel Hoffman (omval)

Revisorssuppleant

 • Helene Nilsson

Saknas: Ordförande, Sekreterare, FoU-ledamot och företagsföreträdare 

Förslagen kan komma att ändras/kompletteras under tiden fram till årsmötet. Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av uppdrag eller vill veta mera om vad du kan bidra med. 

Valberedning

 • Agneta Engvall, sammankallande
 • Helene Nilsson
 • Anna Jansson 

Kongressombud valda av årsmötet 2019:

 • Maria Kyhlbäck
 • Gunilla Elmgren Frykberg
 • Magnus Andersson
 • Mattias Petersson

Suppleanter

 • Pia Liljefors
 • Maria Ekblom