Valberedningens förslag 2020

Enligt förbundets stadgar väljer årsmötet styrelse. Styrelsen äger rätten, att inom sig fördela uppdragen. Vi presenterar förslagen med de uppdrag, som vi i valberedningen tillfrågat respektive föreslagen ledamot om.

Styrelse

Sekreterare

Maria Kyhlbäck (omval)

 

Kassör

Ewa Larsson (nyval)

 

FoU-frågor

Gunilla Elmgren Frykberg (omval)
Anna Renberg (nyval)

 

Primärkommunal verksamhet

Pia Liljefors (omval)

 

Avtal och förhandlingar

Mattias Petersson (omval)
Magnus Andersson (omval)

 

Webbredaktör

Maria Ekblom (omval)

 

 

Revisorer

Ingrid Hällsten (omval)
Boel Hoffman (nyval)

 

Revisorssuppleant

Linda Bratteby Tollerz (nyval) 

 

Kongressombud

Maria Kyhlbäck
Gunilla Elmgren Frykberg
Magnus Andersson
Mattias Petersson

 

Suppleanter

Pia Liljefors
Maria Ekblom

 

 

Valberedning

Agneta Engvall, sammankallande
Helene Nilsson
Anna Jansson