Valberedningens förslag 2019

Enligt förbundets stadgar väljer årsmötet styrelse. Styrelsen äger rätten, att inom sig fördela uppdragen. Vi presenterar förslagen med de uppdrag, som vi i valberedningen tillfrågat respektive föreslagen ledamot om.

Förslag till styrelse

Sekreterare

Maria Kyhlbäck (omval)

 

Kassör

Linda Bratteby Tollerz (omval)

 

FoU-frågor

Gunilla Elmgren Frykberg (omval)

 

Primärkommunal verksamhet

Pia Liljefors (omval)

 

Primärvårdsfrågor, Region Uppsala

Mattias Pettersson (omval)

 

Avtal och förhandlingar

Mattias Pettersson (nyval)
Magnus Andersson (nyval)

 

Webbredaktör

Maria Ekblom (omval)

 

 

Revisorer

Ingrid Hällsten (omval)
Ellinor Brismo (omval)

 

Revisorssuppleant

Boel Hoffman (omval) 

 

Valberedning

  • Helene Nilsson 
  • Agneta Engvall
  • Magnus Andersson

Magnus Andersson lämnade valberedningen i och med att han blev föreslagen till styrelsen och har därmed inte deltagit i det avslutande arbetet