Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse

Styrelse Distrikt Uppsala

Ordförande

Vakant

Sekreterare

Vakant

Kassör

Ewa Larsson
ewa.lar01@gmail.com

Webbredaktör

Maria Ekblom
maria.ekblom@akademiska.se

Ledamöter

Nina Nyström
nina.nystrom@uppsala.se

Frida Holgersson
frida.holgersson@regionuppsala.se

Pia Liljefors
Svarar på anställnings-, löne- och verksamhetsfrågor för Östhammars kommun.
pia.liljefors@osthammar.se

Mattias Pettersson
Svarar på frågor om förhandlingar och avtal
mattiaspettersson1988@gmail.com

Magnus Andersson
Svarar på frågor om förhandlingar och avtal
magnusandersson898@gmail.com