Styrelse

Styrelse Distrikt Uppsala 2018

Ordförande

Vakant

Sekreterare

Maria Kyhlbäck
Maria svarar på anställnings- och verksamhetsfrågor för Akademiska sjukhuset.
m.kyhlback@telia.com

Kassör

Linda Bratteby Tollerz
linda.bratteby.tollerz@akademiska.se

Webbredaktör

Maria Ekblom
maria.ekblom@akademiska.se

Ledamöter

Gunilla Elmgren Frykberg
Gunilla svarar på frågor om professionsutveckling, utvecklings- och kvalitetsarbeten, specialistkompetens och forskning. FoU-ledamot.
gunilla.elmgren.frykberg@akademiska.se

Pia Liljefors
Pia svarar på anställnings-, löne- och verksamhetsfrågor för Östhammars kommun.
pia.liljefors@osthammar.se

Mattias Pettersson
mattiaspettersson1988@gmail.com