Styrelse

Styrelse Distrikt Uppsala 2019

Ordförande

Vakant

Sekreterare

Maria Kyhlbäck
Maria svarar på anställnings- och verksamhetsfrågor för Akademiska sjukhuset.
m.kyhlback@telia.com

Kassör

Ewa Larsson
ewa.lar01@gmail.com

Webbredaktör

Maria Ekblom
maria.ekblom@akademiska.se

Ledamöter

Gunilla Elmgren Frykberg
Svarar på frågor om professionsutveckling, utvecklings- och kvalitetsarbeten, specialistkompetens och forskning. FoU-ledamot.
gunilla.elmgren.frykberg@akademiska.se

Anna Renberg
FoU-ledamot
anna.renberg@akademiska.se

Pia Liljefors
Svarar på anställnings-, löne- och verksamhetsfrågor för Östhammars kommun.
pia.liljefors@osthammar.se

Mattias Pettersson
Svarar på frågor om förhandlingar och avtal
mattiaspettersson1988@gmail.com

Magnus Andersson
Svarar på frågor om förhandlingar och avtal
magnusandersson898@gmail.com