Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse

Styrelse Distrikt Uppsala

Ordförande

Ewa Larsson
Svarar t ex på frågor om distriktets och förbundets verksamhet. Svarar även på anställnings-, löne- och verksamhetsfrågor för Uppsala kommun.
uppsala@fysioterapeuterna.se

Sekreterare

Emma Sandelin
emma.sandelin@akademiska.se

Kassör

Ewa Larsson
uppsala@fysioterapeuterna.se

Webbredaktör

Maria Ekblom
maria.ekblom@akademiska.se

FoU-ledamot

Cecilia Montgomery
cecilia.montgomery@akademiska.se

Ledamöter

Frida Holgersson
frida.holgersson@regionuppsala.se

Pia Liljefors
Svarar på anställnings-, löne- och verksamhetsfrågor för Östhammars kommun.
pia.liljefors@osthammar.se

Mattias Pettersson
Svarar på frågor om förhandlingar och avtal
mattiaspettersson1988@gmail.com

Magnus Andersson
Svarar på frågor om förhandlingar och avtal
magnusandersson898@gmail.com