Fackliga ombud

Lista över förtroendevalda och arbetsplatsombud i distrikt Uppsala

Region Uppsala

Akademiska sjukhuset

Enköpings lasarett

  • Alexander Sundström

Nära vård och hälsa

 

Saknas ombud där vi har medlemmar:

Flogsta VC, Eriksbergs VC, Knutby och Länna VC, Kungsgärdets VC, Österbybruks VC, Samariterhemmets VC.

Enköping

  • Kerstin Stenmark, Capio VC

Fd Hälsa och Habilitering

Ombud saknas. Sacokontakt Karin Settergren, Psykologförbundet

 

Länets kommuner

Östhammars kommun

Knivsta kommun

Enköpings kommun

Håbo kommun

Tierps kommun

Uppsala kommun Äldreförvaltningen

Uppsala kommun Omsorgsförvaltningen

Privata vårdgivare Uppsala kommun

 

Saknas

Älvkarleby kommun, Heby kommun