Fackliga ombud 2018

Lista över förtroendevalda och arbetsplatsombud i distrikt Uppsala

Region Uppsala

Akademiska sjukhuset

Enköpings lasarett

Nära vård och hälsa

Saknas ombud där vi har medlemmar:

Enköpings husläkarcentrum, Eriksbergs VC, Knutby och Länna VC, Kungsgärdets VC, Österbybruks VC, Samariterhemmets VC.

Enköping

  • Kerstin Stenmark, Capio VC

Fd HoH

Ombud saknas. Sacokontakt Karin Settergren, Psykologförbundet

 

Länets kommuner

Östhammars kommun

Tierps kommun

Heby kommun

Saknas 

Uppsala kommun Äldreförvaltningen

Uppsala kommun Omsorgsförvaltningen

Privata vårdgivare Uppsala kommun

Knivsta kommun

Saknas

Enköpings kommun, Älvkarleby kommun