Fackliga ombud

Lista över förtroendevalda och arbetsplatsombud i distrikt Uppsala

Region Uppsala

Akademiska sjukhuset

Enköpings lasarett

  • Alexander Sundström

Nära vård och hälsa

 

Saknas ombud där vi har medlemmar:

Flogsta VC, Eriksbergs VC, Knutby och Länna VC, Kungsgärdets VC, Österbybruks VC, Samariterhemmets VC.

Enköping

  • Kerstin Stenmark, Capio VC

Fd Hälsa och Habilitering

Ombud saknas. Sacokontakt Karin Settergren, Psykologförbundet

 

Länets kommuner

Östhammars kommun

Knivsta kommun

Enköpings kommun

Håbo kommun

Tierps kommun

Heby kommun

  • Jan-Erik Midthun

Uppsala kommun Äldreförvaltningen

Uppsala kommun Omsorgsförvaltningen

Privata vårdgivare Uppsala kommun

 

Saknas

Älvkarleby kommun