2019-09-12 14:19

Distrikt Värmland

Brev till alla medlemmar i Distrikt Värmland

Vi skickade ut ett mail till alla medlemmar med följande text:

Hej! 

Du får detta mail för att du är medlem i fackförbundet Fysioterapeuterna.

För att Fysioterapeuterna ska kunna vara med och påverka fysioterapeuters arbetssituation, till exempel vad gäller löner, kompetensutveckling och specialisering, behövs en styrelse. 

Fysioterapeuterna i Värmland har i nuläget en styrelse, men för att den ska finnas kvar fortsatt behövs fler medlemmar. Nuvarande styrelse har för få medlemmar för att kunna hantera styrelsearbetet fullt ut.

För att driva styrelsearbetet vidare i Värmland behövs alltså fler som engagerar sig.

Är du intresserad av att veta mer om styrelsearbetet eller vet du redan nu att du vill engagera dig: kontakta mig i valberedningen  kristin.malmqvist@gmail.com eller kontakta styrelsen direkt: varmland@fysioterapeuterna.se

Välkommen till styrelsen för Fysioterapeuterna i Värmland! 

Vänligen Kristin Malmqvist, valberedningen


Är du arbetsplatsombud? 

Vi i styrelsen ser över hur det ser ut med förtroendevalda arbetsplatsombud i vårt distrikt. Har ni koll på vem som är ert arbetsplatsombud? Saknar er arbetsplats ett ombud eller skulle ni behöva vara fler som delar på uppgiften? 

Om ni är intresserade av att veta mer är ni välkomna att höra av er! Vi anordnar snart en nätverksträff för alla förtroendevalda i Värmland och ni är vid intresse välkomna att delta för att få veta mer. Fysioterapeuterna anordnar regelbundet utbildningar som ni som nya förtroendevalda är välkomna att gå. Läs mer här! 

Hör av er till frad.sormland@fysioterapeuterna.se med frågor, funderingar och anmälan av intresse.

Ha en fin dag! 

Med vänliga hälsningar Distriktsstyrelsen Värmland

Viktigt - Är du rätt registrerad i medlemsregistret?

Vi uppmanar alla att gå in under Min sida och se över  informationen. Stämmer arbetsplats, e-post, uppdrag?! Det är utifrån korrekt information i registret som vi kan hänvisa och hjälpa våra medlemmar dvs.

Senaste nyheterna

Artikel i VF

2019-09-16 09:41

Distrikt Värmland

https://www.vf.se/2019/09/15/alla-ska-kunna-leva-ett-liv-i-rorelse/

Brev till alla medlemmar i Distrikt Värmland

2019-09-12 14:19

Distrikt Värmland

Vi skickade ut ett mail till alla medlemmar med följande text: