Inställd! Nätverksträffen för Förtroendevalda

26 september 2019

Distrikt Värmland

Nätverksträffen för förtroendevalda/arbetsplatsombud i Värmland är inställd på grund av för få deltagare.

Styrelsen hoppas att det blir fler intresserade nästa gång. 
Skapa nya kontakter, lära dig nya saker och få stöttning av andra förtroendevalda.

Vi ses förhoppningsvis på årsmötet i november! 

Allt gott /styrelsen via Ordförande Sara & Bart