Välkommen till Västernorrland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Atlaspriset

Hej alla medlemmar!
Nu är det dags att nominera en kollega som har gjort något extra för professionens utveckling, vår positionering eller för våra invånare!
Skriv Din nominering med motivering till varför vi skall kora just hen till årets Atlasprisvinnare!
Kravet är att kollegan är medlem i Fysioterapeuterna.
Se vidare i stadgar o syfte på vår hemsida.
Atlaspriset sponsras i sin helhet av Kalle Hammargården!
Läs mer om Atlaspriset här!  

 

Årsmötet 

 

Årsmöte 2017 kantades av trevligt mingel, en intressant fotföreläsning och middag i en trevlig miljö. Uppslutningen var väldigt stor. Rekord!  Läs mer på årsmötets egna sida. 

 

Hoppas ni går en fin höst till mötes!

Styrelsen tillsammans med medlemmar i distrikt Västernorrland jobbar nu vidare med påverkansarbete, kompetenshöjning och arbetsrätt!

Kom gärna med förslag och idéer på vad Du tycker Din lokala hemsida skall innehålla.

Kontakta Webbansvarig Andreas Hedin
Uppdaterad 2018-09-18

Aktuellt

Atlaspriset 2018

2018-06-13 08:28

Distrikt Västernorrland

Fotkurs september 2018

2018-05-18 13:48

Distrikt Västernorrland

Uppdaterade blanketter

2018-01-25 08:28

Distrikt Västernorrland

Protokoll årsmötet 2017

2018-01-16 10:22

Distrikt Västernorrland

Daniel Carlsson disputerar

2017-11-10 11:07

Distrikt Västernorrland

Kontakt

Distrikt Västernorrlands styrelse

Adressen till distriktsstyrelsens gemensamma e-postlåda är vasternorrland@fysioterapeuterna.se