Västernorrland – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Västernorrland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten och deras förutsättningar bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Årsmöte 2022 

Senaste kongressen beslutades bland annat om hur räkenskapsår och verksamhetsår ska ligga, vilket medför att det inte blir ett årsmöte i november 2021, utan distrikten ska hålla årsmöte i januari eller februari nästa år. Vi i Västernorrland siktar på att ordna årsmöte i februari.
Läs mer på årsmötets egna sida Kom ihåg att logga in för att se all info.

Fysioterapins dag 8 september 2021

Distriktet uppmärksammade denna dag på olika sätt. Kontakt med beslutsfattare togs i flera delar av länet för att prata om deras verksamheter och hur vi bidrar i dem och distriktet lanserade sig på Instagram, se mer här.

Yrselkurs 2021

Verksamhetsplan

Distriktets planering för 2021 

Atlaspriset 2020 - Sista året, sista vinnaren!

Läs mer om Atlaspriset  Atlaspriset sponsrades i sin helhet av Kalle Hammargården.

Distriktsstyrelsen har regelbundna möten

Verksamhetsplanen för 2022 styr vilken verksamhet som bedrivs, men också nya/aktuella frågor som dyker upp under året. Hör gärna av Dig till styrelsen om Du har idéer. Vi har 2-3 möten per termin.

Vinterdagarna blir längre och längre. Styrelsen tillsammans med medlemmar i distrikt Västernorrland jobbar nu vidare med påverkansarbete, kompetenshöjning och arbetsrätt!

Kom gärna med förslag och idéer på vad Du tycker Din lokala hemsida skall innehålla.

Kontakta webbansvarig Andreas Hedin
Uppdaterad 2022-01-27

Aktuellt

Yrselkurs 22-23 april 2021

2021-02-04 08:32

Distrikt Västernorrland

Årsmöte 2020 protokoll

2021-01-08 09:26

Distrikt Västernorrland

Kontakt

Distrikt Västernorrlands styrelse

Adressen till distriktsstyrelsens gemensamma e-postlåda är vasternorrland@fysioterapeuterna.se