Västernorrland – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Västernorrland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten och deras förutsättningar bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Fysioterapins dag 8 september 2022

2022 kommer dagen att infalla på en torsdag. Börja fundera på hur Du kan vara med och uppmärksamma denna dag. Det kan vara riktat till kollegor, eller till allmänheten eller kanske beslutsfattare. Ta kontakt med styrelsen om du vill göra något som kostar pengar, för att se om distriktets budget kan användas till ditt förslag. Om man önskar, kan man uppmärksamma dagen på närliggande helgdag.

I samband med denna dag 2021 uppmärksammades denna dag på olika sätt i distriktet. Kontakt med beslutsfattare togs i flera delar av länet för att prata om verksamheterna våra kollegor arbetar i och hur vi bidrar i dem och distriktet lanserade sig på Instagram, se mer här.

Årsmöte 2022 

Distrikt Västernorrland hade årsmöte 16 februari. Läs mer på årsmötets egna sida Kom ihåg att logga in för att se all info. Uppdaterat med handouts från föreläsningen. 

Verksamhetsplan

Distriktets planering för 2022. Vid styrelsemötet 4-5 mars planerade vi aktiviteter utifrån den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen. Om dessa planerade aktiviteter kan du läsa i protokollet från mötet.

Distriktsstyrelsen har regelbundna möten

Verksamhetsplanen för 2022 styr vilken verksamhet som bedrivs, men också nya/aktuella frågor som dyker upp under året. Hör gärna av Dig till styrelsen om Du har idéer. Vi har 2-3 möten per termin.

Dagarna blir ljusare och ljusare. Styrelsen tillsammans med medlemmar i distrikt Västernorrland jobbar vidare med påverkansarbete, kompetenshöjning och arbetsrätt!

Kom gärna med förslag och idéer på vad Du tycker Din lokala hemsida skall innehålla.

Kontakta webbansvarig Andreas Hedin
Uppdaterad 2022-06-22

Aktuellt

Kostnadseffektiv fysioterapi vid knäartros

2022-03-14 13:31

Distrikt Västernorrland

Handouts föreläsning Kognitiv svikt

2022-03-05 13:53

Distrikt Västernorrland

Kontakt

Distrikt Västernorrlands styrelse

Adressen till distriktsstyrelsens gemensamma e-postlåda är vasternorrland@fysioterapeuterna.se