Välkommen till Västernorrland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten och deras förutsättningar bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Atlaspriset - Sista året, sista vinnaren!

Läs mer om Atlaspriset här!  Atlaspriset sponsras i sin helhet av Kalle Hammargården.

Årsmöte 2020 

Läs mer på årsmötets egna sida.  Kom ihåg att logga in för att se all info.

Verksamhetsplan

Läs här vad distriktet har för plan för 2020. (Preliminär plan för 2021 antogs av årsmötet, se årsmötessidan. Nya styrelsen kommer att skriva verksamhetsplan för 2021 i början av det verksamhetsåret.)

Distriktsstyrelsen har regelbundna möten

Verksamhetsplanen för 2021 styr vilken verksamhet som bedrivs, men också nya/aktuella frågor som dyker upp under året. Hör gärna av er till styrelsen om ni har idéer eller om det är något speciellt som Du tycker är viktigt. Vi har 2-3 möten per termin.

Hoppas ni går en vacker vinter till mötes! 

Styrelsen tillsammans med medlemmar i distrikt Västernorrland jobbar nu vidare med påverkansarbete, kompetenshöjning och arbetsrätt!

Kom gärna med förslag och idéer på vad Du tycker Din lokala hemsida skall innehålla.

Kontakta Webbansvarig Andreas Hedin
Uppdaterad 2020-11-12

Aktuellt

Åhörarkopior Smärtans Psykologi 20-11-04

2020-11-05 15:38

Distrikt Västernorrland

Atlaspriset

2020-05-04 14:11

Distrikt Västernorrland

Fysioterapeut och arbetsterapeut på akutmottagningen

2020-03-17 15:37

Distrikt Västernorrland

Start på året

2020-02-24 08:33

Distrikt Västernorrland

Åtta mål 33 aktiviteter

2019-11-15 10:12

Distrikt Västernorrland

Kontakt

Distrikt Västernorrlands styrelse

Adressen till distriktsstyrelsens gemensamma e-postlåda är vasternorrland@fysioterapeuterna.se