2020-05-04 14:11

Distrikt Västernorrland

Atlaspriset

Sista året - Sista chansen!

Hej.

Kalle Hammargården meddelar att det nu blir sista året som det fantastiska Atlaspriset delas ut! 10 år har vi haft förmånen att nominera en eller några kollegor som gjort något extra för våra invånare – patienter – medmänniskor som fysioterapeut eller sjukgymnast! Ny behandlingsrutin, metod, undersökningsmetod – vad som helst so gjort det bättre för någon.

Se stadgar på vår hemsida.

Du har till i september att skriva en kort motivering till varför just Din kandidat skall föräras priset!

Ett krav är att hen skall vara medlem i Fysioterapeuterna distr Västernorrland.

Skicka nomineringen/arna till mig.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Haraldsson

Atlasjuryn ordf.

Senaste nyheterna

Atlaspriset

2020-05-04 14:11

Distrikt Västernorrland

Sista året - Sista chansen!

Fysioterapeut och arbetsterapeut på akutmottagningen

2020-03-17 15:37

Distrikt Västernorrland

Ny artikel på Dagens Medicin

Start på året

2020-02-24 08:33

Distrikt Västernorrland

Den av årsmötet valda distriktsstyrelsen har haft sitt första möte för året och filat på en...

Åtta mål 33 aktiviteter

2019-11-15 10:12

Distrikt Västernorrland

Diskussionsunderlag till årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse 2019

2019-11-14 16:54

Distrikt Västernorrland

Nu finns verksamhetsberättelsen publicerad