Dokument för ersättning

Här finns de dokument du kan behöva som förtroendevald eller vid uppdrag för Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland.

Bl 5: Skattepliktig utbetalning = Ex. vid förlorad arbetsförtjänst
Bl 6: Ej skattepliktig utbetalning = Ex. reseersättning samt andra utlägg
Bl 7: Stilleståndsersättning = Ersättning för egenföretagare

Dokumenten skickas till kassören

Terese Edström, 0705462203, klicka här för e-post
Björnaby 350
890 50 Björna