Blanketter för ersättning

Här finns de blanketter du kan behöva som förtroendevald eller vid uppdrag för Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland.

Blanketterna skickas till kassören

Terese Edström, 0705462203, klicka här för e-post
Björnaby 350
890 50 Björna

Bl 5 Lönebortfall.docx 
Bl 5: Skattepliktig utbetalning = Ex. vid förlorad arbetsförtjänst

Bl 6 Utlägg utan lönebortfall.docx 
Bl 6: Ej skattepliktig utbetalning = Ex. reseersättning samt andra utlägg

Bl 7 Stilleståndsersättning 2020.docx 
Bl 7: Stilleståndsersättning = Ersättning för egenföretagare