Möte distriktsstyrelsen

19 augusti 2020

Plats: Sundsvall

Distrikt Västernorrland

Styrelsemöte

Fackliga exp Sundsvalls sjukhus alt. via Skype. Styrelsen har återkommande möten utifrån verksamhetsplan samt aktuella händelser i länet som beörer våra medlemmar. Kom gärna med förslag om det är något ni vill att vi ska ta upp på mötet, även om du inte är med i styrelsen.

Kommande händelser

aug
19

19 augusti 2020

Möte distriktsstyrelsen

Sundsvall

Distrikt Västernorrland