Lokala ombud

Här hittar du kontaktuppgifter till ditt lokala ombud i kommun, landsting och företagshälsovård.

Ditt lokala ombud

 

I kommun


Sundsvall
Agneta Nilsefur, Kommunhälsan, e-post
Anna Thornberg (ersättare, Kommunhälsan) e-post

Katarina Carlsson, e-post

Timrå
Marita Lundblad (även skyddsombud, utöver lokal facklig företrädare)
060-515268, 070-2687850, marita.lundblad@timra.se

Örnsköldsvik
Therese Byström, Rehabenheten särskilt boende TJÄNSTLEDIG
070-2741291 (jobb),  therese.bystrom@ornskoldsvik.se

Maria Nordström, e-post 

Annika Östman, e-post

Ånge

Helen Decker helen.decker@ange.se

Härnösand
Anders Norlander (även skyddsombud, utöver lokal facklig företrädare), e-post

Kramfors
Margareta Nilsson (även skyddsombud, utöver lokal facklig företrädare), e-post

Therese Hörling, ersättare, therese.horling@kramfors.se

Sollefteå
Åsa Wikman, asa.wikman@solleftea.se

I Landsting 


Sundsvalls Sjukhus
Sofia Nyberg (även skyddsombud, utöver lokal facklig företrädare)

Habiliteringen 
Katarina Lindgren

Sollefteå Sjukhus
Annefrid Åberg
Sofia Ullman, ersättare
Hanna Sellgren, ersättare

Örnsköldsviks Sjukhus 
Terese Edström
Victoria Bäckvik
Elisabeth Haraldsson

Primärvården Västernorrland
Elisabeth Haraldsson, distriktsövergripande företrädare.
Klicka här för kontaktuppgifter 

Sundsvall Primärvårdsrehab 
Lukas Jensen, e-post

Sollefteå HC Centrum
Joel Hellgren

Övriga


Rygginstitutet 

Andreas Hedin