Påverkansarbete

Här kan du läsa om en del av det påverkansarbete som pågår via Distrikt Västernorrland och dess medlemmar.

  • Förslag sammanställda av Fysioterapeuterna, som har beskrivits till ledningen i landstinget vid möten. 
  • Diskussions-PM effektivare resursutnyttjande. Elisabeth hänvisar till detta.
  • Brev från Helena Byström inför löneöversynen 2015. Se länk.
  • Fysioterapins dag firades i Sundsvall genom att distriktsstyrelsen med välkommen hjälp av ett par andra medlemmar i vårt fack fanns i galleria IN och träffade medborgare, samt anordnade en paneldebatt med landstingspolitiker. Efter denna kunde Elisabeth med flera sitta ner med dessa politiker i vårt landsting under ett lunchmöte. Se bild här!
  • 2015 träffade distriktsstyrelsen Lennart Moberg som nu är samordnare i Medborgarpanelen inom landstinget, dvs det mer formella språkröret mellan invånare/ patienter och politiken. Vi pratade med honom om avvikelser gällande risk för patient och/eller kostnadskrävande insatser i verksamheten, och vi presenterade förbättringsförslag. Ni kan förstärka detta för ledningen genom att vara extra flitiga med att skriva avvikelser när ni ser sådant i er verksamhet.
  • Sofie Lidehäll har lett ett påverkansarbete som riktat sig till nyckelpersoner inom elevhälsa/skolhälsovård i Sundsvalls kommun. Detta påverkansarbete har pågått i ett par års tid och det avslutas med ett brev och lite nätverkande på ett seminarium om levnadsvanor i september 2013. Därefter får fröet gro och uppföljning sker på sikt.
  • Elevhälsa, se brev här, kan användas som inspiration och stöd om du själv vill diskutera frågan med en beslutsfattare eller annan intresserad. Varför sjukgymnast i elevhälsan; Påminnelse om sjukgymnast i elevhälsan, och svar från Lars Karlstrand, chef för elevhälsan.
  • Ett Brev till 97 politiker
  • Påverkan i utformandet av huvudvärksriktlinjerna ledde till att sjukgymnasterna som primär instans lyftes fram vid huvudvärk av spänningstyp/nackutlöst utan röda flaggor. 

Tips

Vill du ha argument? Kött på benen? Råg i ryggen?!? Vatten på din kvarn?

Här finns en hemsida med stöd, info och argument presenterat på ett smidigt sätt. Klicka här!