Styrelsen Västernorrland

Ordförande


Elisabeth Haraldsson, Tel: 060-181543, Mobil: 070-2402832
Saco/LSR:s exp, Länssjukhuset, 851 86 Sundsvall, elisabeth.haraldsson@rvn.se

Kassör

Terese Edström, 0705462203, klicka här för e-post
Björnaby 350
890 50 Björna

Ledamöter

 

Sara Ottosson


Lukas Jensen


Pia Graversen Gillow, 070-2085489, pia@gillow.se 


Andreas Hedin, 070-3443437, andreashedin78@gmail.com

Sekreterare 

Sara Ottosson / Utses vid respektive möte om Hanna ej närvarar.

Valberedning

Sofia Nyberg och Anders Christensen

Revisorer

Åsa Burström & Elisabet Gustavsson