Styrelsen Västernorrland

Ordförande


Elisabeth Haraldsson, Tel: 060-181543, Mobil: 070-2402832
Saco/LSR:s exp, Länssjukhuset, 851 86 Sundsvall, elisabeth.haraldsson@rvn.se

Kassör

Terese Edström, 0705462203, klicka här för e-post
Björnaby 350
890 50 Björna

Ledamöter


Sara Ottosson, 070-291 53 92, klicka här för e-post 


Lukas Jensen, 0730-563821, klicka här för e-post


Pia Graversen Gillow, 070-2085489, klicka här för e-post 


Andreas Hedin, 070-3443437, klicka här för e-post

Adjungerad ledamot för företagarna

Elin Vedin, 073-7617797, klicka här för e-post

Sekreterare 
Sara Ottosson 

Valberedning

Sofia Nyberg och Anders Christensen

Revisorer

Åsa Burström & Elisabet Gustavsson