Styrelsen Västernorrland

Ordförande


Elisabeth Haraldsson, Tel: 060-181543, Mobil: 070-2402832
Saco/LSR:s exp, Länssjukhuset, 851 86 Sundsvall, elisabeth.haraldsson@rvn.se

Kassör

Terese Edström, 0705462203, klicka här för e-post
Björnaby 350
890 50 Björna

Ledamöter


Hanna Själin, 070-2700199, hanna_sj_81@hotmail.com


Andreas Hedin, 070-3443437, andreashedin78@gmail.com


Anders Christensen, anders.christensen@rvn.se


Sofia Nyberg, Sofia.nyberg@rvn.se

Sekreterare 

Hanna Själin / Utses vid respektive möte om Hanna ej närvarar.

Valberedning

Ingrid Sundbom Carstedt, 0660-89434, Ingrid.sundbom.carstedt@rvn.se

Revisorer

Åsa Burström & Elisabet Gustavsson