Styrelsen Västernorrland

Ordförande


Elisabeth Haraldsson, Tel: 060-181543, Mobil: 070-240 28 32
Saco/LSR:s exp, Länssjukhuset, 851 86 Sundsvall, elisabeth.haraldsson@rvn.se

Kassör

Terese Edström, 070-546 22 03, klicka här för e-post
Björnaby 350
890 50 Björna

Ledamöter

 
Maja Uddman, 070-447 24 48


Sara Ottosson, 070-291 53 92, klicka här för e-post 


Lukas Jensen, 073-056 38 21, klicka här för e-post


Pia Graversen Gillow, 070-208 54 89, klicka här för e-post 


Andreas Hedin, 070-344 34 37, klicka här för e-post

Ledamot för företagarnaElin Vedin, 073-761 77 97, klicka här för e-post

Sekreterare 
Sara Ottosson 

Valberedning

Sofia Nyberg och Anders Christensen

Revisorer

Åsa Burström & Elisabet Gustavsson