Årsmöte 2013 maj

Uppdatering 2013-05-30: Årsmötet verkställt: Valberedningens förslag gick igenom, se nedan. Styrelsen är vald t.o.m. årets slut. Inga anmärkningar kom in på budget eller verksamhetsberättelse.

Hej

Valberedningen föreslår följande ledamöter till LSR distriktsstyrelse i Västernorrland vid Årsmöte våren 2013

  • Elisabeth Haraldsson
  • Anne Lindgren
  • Andreas Hedin
  • Hanna Själin
  • Sofie Lidehäll
  • Görel Brattström
  • Elin Andersson
  • Margareta Tjernlund- tom 31.12.13
  • Sören Carlquist, kassör

Örnsköldsvik 130328

Valberedning Ingrid Sundbom Carstedt och Annefrid Åberg