Årsmöte 2020

Planering av årsmöte 2020 pågår

Vi planerar utifrån att vi ska kunna ha ett fysiskt möte i november 2020, men rättar oss efter de rekommendationer myndigheterna ger och utifrån det rådande läget under hösten. Vid behov kommer vi att ändra mötet till ett digitalt sådant.