Årsmöte 2022 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2022

Årsmötet genomfördes 16 februari 2022. I samband med det bjöds vi på en intressant föreläsning.

Ett bra årsmöte genomfördes efter att vi först fått lyssna till en föreläsning om kognitiv svikt och sedan haft besök av förbundsordförande Cecilia Winberg. Till den som deltog i årsmötet kan ersättning upp till 150 kr betalas ut (kvitto krävs) för inköpt förtäring i samband med årsmötet. 

Vinnare årsmötet

Gamla styrelsen fick i uppdrag att dra 2 st vinnare efter årsmötet. Inklusionskriterier var deltagande under årsmötet. Exklusionskriterier var medlem av gamla styrelsen. Å vinnarna är: 
1:a pris går till Lovisa Ottosson. 
2:a pris går till Hanna Sellgren. 
Grattis! Kontakta Elisabeth Haraldsson angående priser.

Så fort vi får handouts från föreläsaren Madelene Bruce, kommer de att publiceras på raden nedanför, synligt för de medlemmar som är inloggade på fysioteraputerna.se, men än har vi inte fått dem.

 

Årsmöteshandlingar finns publicerade längre ned.