Mötesprotokoll & Verksamhetsplan

Här finns mötesprotokoll från distriktsstyrelsens möten samt verksamhetsplanen.

De senaste distriktsmötesprotokollen visas på webbsidan. Ambitionen är att protokollen från det senaste året ska finnas tillgängliga här, och att äldre protokoll tas bort. 

Verksamhetsplan