Yrselkurs 2021 – Fysioterapeuterna

Yrselkurs 2021

Yrselkurs med Daniel Petersson, leg. sjukgymnast (Rehabkurser).

22-23 april kan vi äntligen erbjuda yrselkurs i länet.  

Se inbjudan här, med uppgifter om hur du anmäler dig och annan information.

Utbildningen är planerad som fysisk, men på grund av rådande omständigheter, med anledning av Covid-19, är det förberett för att kursen ska kunna hållas på distans/digitalt istället.

Daniel arbetar heltid med att bedöma och behandla yrselpatienter på Universitetssjukhuset i Linköping och är en del av balanslaboratoriet och utbildar kontinuerligt bland annat läkare, fysioterapeuter, naprapater och sjuksköterskor i Sverige.  

Kursens innehåll: 
Kursen omfattar 2 heldagar med föreläsningar och praktisk undervisning. 
Kursen lämpar sig till de som vill utveckla sitt handläggande av yrselpatienter. Efter kursen ska du inte bara ha en ökad kunskap om de vanligaste yrseldiagnoserna när det kommer till diagnostik och behandling, du kommer även lättare att kunna avgöra om det är du själv som ska handlägga patienten eller om du skall remittera vidare.