Distrikt Västmanland

Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Aktuellt

Ny styrelse

2018-11-24 11:11

Distrikt Västmanland

Vill du sitta med i styrelsen?

2018-05-03 15:18

Distrikt Västmanland

Uppdatera dina medlemsuppgifter

2017-11-05 07:24

Distrikt Västmanland