Presentation Susanna – Fysioterapeuterna

2020-08-01 08:00

Distrikt Västmanland

Presentation Susanna

Jag heter Susanna Lageson Nålberg och det här är mitt första år som ledamot i styrelsen. Jag studerade i Boden/Luleå och tog examen i januari 2007. Mina första 10 yrkesverksamma år som sjukgymnast arbetade jag på Köpings kommun, mestadels inom äldreomsorgen och demensområdet men även inom LSS och psykiatrin. 2017 bytte jag både arbetsplats och titel och arbetar sedan dess som fysioterapeut på Ullvi-Tuna vårdcentral.

Frågor som jag vill att förbundet arbetar med är bland annat att det ska finnas goda förutsättningar för kompetensutveckling i alla verksamheter, att det ska finnas en MAR i alla kommuner och att fysioterapeuter ska finnas i skolhälsovården.

Senaste nyheterna

Ny styrelse

2020-12-15 20:51

Distrikt Västmanland

På årsmötet 1 december valdes en ny styrelse för kommande period.

Reportage i SVT Västmanland

2020-11-12 14:38

Distrikt Västmanland

Det är viktigt med uppföljning i sjukvården efter Covid-19

Krönika

2020-10-28 23:34

Distrikt Västmanland

"Vår kompetens behövs, också efter pandemin"

Kongress 2020

2020-10-01 20:56

Distrikt Västmanland

I år håller Fysioterapeuterna kongress för att ta beslut om förbundets inriktning de kommande fyr...

Save the date!

2020-09-28 22:03

Distrikt Västmanland

Årsmöte 1 december 2020