Presentation Therese – Fysioterapeuterna

2020-07-01 08:00

Distrikt Västmanland

Presentation Therese

Jag heter Therese Olsson och har haft rollen som förhandlingsråd i styrelsen sedan 2016. Många fackligt förtroendevalda har säkert haft kontakt med mig i fackliga frågor eller i samband med lokala fackliga utbildningar som ordnats i länet.

Jag tog sjukgymnastexamen från Linköpings universitet 2011. Utöver fackligt arbete så arbetar jag som sjukgymnast på IVA i Västerås. Har i stort sett enbart arbetat inom slutenvården och med svårt sjuka patienter.

Det som gör att jag vill engagera mig fackligt är tack vare att Fysioterapeutförbundet är ett professionsförbund där både fackliga- och professionsfrågor kan lyftas och diskuteras. Detta har blivit väldigt aktuellt i samband med coronapandemin där jag verkligen fick vara mitt i nålsögat i min profession genom arbetet på IVA men även som facklig med att förhandla om arbetstidsförläggning, semester och delta i samverkan med arbetsgivare.

I höst är det dags för kongress igen. Jag var med på senaste kongressen är 2016 och tycker mig se en positiv utveckling inom förbundet. Främst genom att sätta specialistutbildningen på agendan men även att arbeta för att det arbete vi gör ska resultera i en rimlig lönekarriär. Detta är frågor som jag har arbetat med på ”hemmaplan” och har lyckats till viss del och i vissa frågor får påverkansarbetet fortsätta.

Att arbeta facklig är givande och har gett mig ett stort kontaktnät. Det är verkligen ett uppdrag som jag skulle rekommendera er som är nyfikna att testa!

Senaste nyheterna

Ny styrelse

2020-12-15 20:51

Distrikt Västmanland

På årsmötet 1 december valdes en ny styrelse för kommande period.

Reportage i SVT Västmanland

2020-11-12 14:38

Distrikt Västmanland

Det är viktigt med uppföljning i sjukvården efter Covid-19

Krönika

2020-10-28 23:34

Distrikt Västmanland

"Vår kompetens behövs, också efter pandemin"

Kongress 2020

2020-10-01 20:56

Distrikt Västmanland

I år håller Fysioterapeuterna kongress för att ta beslut om förbundets inriktning de kommande fyr...

Save the date!

2020-09-28 22:03

Distrikt Västmanland

Årsmöte 1 december 2020