Välkommen till Distrikt Västra Götaland

Och vår lokala webbplats. Vårt distrikt liksom förbundets övriga har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten lokalt.

För att nå Distriktsstyrelsen klicka på styrelsen i menyn för att få kontaktuppgifter eller maila till vår mail: DS-VGR

Aktuellt

Årsmöte 19 November 2019

2019-09-30 20:06

Distrikt Västra Götaland

SAVE THE DATE!

Kalendarium
nov
19

19 november 2019

Årsmöte

Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg

Distrikt Västra Götaland