Välkommen till Distrikt Västra Götaland

Och vår lokala webbplats. Vårt distrikt liksom förbundets övriga har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten lokalt.

För att nå Distriktsstyrelsen klicka på styrelsen i menyn för att få kontaktuppgifter eller maila till vår mail: DS-VGR

Aktuellt

Årsmöte 19 November 2019

2019-09-30 20:06

Distrikt Västra Götaland

SAVE THE DATE!

Kalendarium
mar
04

04 mars 2020, 09:30 – 16:30

Kurs i lön

Eggers hotel, Göteborg

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs

apr
02

02 april 2020, 11:00 – 15:30

Kränkande Särbehandling

Göteborg, Hotell Eggers

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs