Arbetsrätt - Inställd pga Covid-19

01 oktober 2020, 09:30 – 02 oktober 2020, 15:00

Plats: Hotell Eggers, Göteborg

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs

Kurs för dig med ett fackligt uppdrag som arbetsplatsombud/skyddsombud. Du har arbetat ett par år i ditt uppdrag och behöver en fördjupande kurs.

Kursen ger en fördjupa insikt i arbetsrätten när det gäller skyldigheter och rättigheter, både för arbetsgivaren och medarbetare. I kursen använder vi oss av olika Case för att belysa olika situationer om dess koppling till arbetsrätt och kollektivavtal.

Ur innehållet:

·       Uppsägningar, LAS och kollektivavtalet
·       Lönekartläggning, Diskrimineringslagstiftningen.
·       Trakasserier, Diskrimineringslagstiftningen och OSA
·       Bristande tillgänglighet, Diskrimineringslagstiftningen
·       MBL och samverkan
·       Casearbete.

Ombudsman Torbjörn Biidebo och Abdul Vazae håller i utbildningen

Distriktet bjuder på lunch och fika. Och kaffe serveras från 08:45 dag 1.

Ledighet med lön/bibehållna anställningsförmåner: Du som är fackligt förtroendevald har rätt att få ledigt med bibehållna löneförmåner för fackliga kurser. Meddela din arbetsgivare i god tid att du vill delta i kursen. Överlämna även kursens agenda. 

Skicka gärna med frågor som ni vill lyfta till Abdol, frad.vgregion@fysioterapeuterna.se

Kommande händelser

okt
01

01 oktober 2020, 09:30 – 02 oktober 2020, 15:00

Arbetsrätt - Inställd pga Covid-19

Hotell Eggers, Göteborg

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs

okt
07

07 oktober 2020, 11:00 – 15:30

Kränkande Särbehandling - Inställd pga Covid -19

Göteborg, Hotell Eggers

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs