Facklig grundkurs

10 maj 2019

Plats: Eggers hotell, Göteborg

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs

Tid: 09:00-16:00, fika från 08:30

 Program

 • Rollen som facklig förtroendevald i förbundet
 • Se det sammanhang som förbundet verkar i
 • Våga och vilja företräda förbundet och påverka tillsammans med medlemmarna
 • Få verktyg för att komma igång med uppdraget
 • Rättigheter enligt lag och avtal (FML, AFF/LAFF)
 • Fackligt arbete hos arbetsgivaren – vad innebär det?
 • Att förhandla och tillvarata medlemmarnas intressen
 • Arbetsrättens grunder; en översikt av de viktigaste lagarna
 • Genomgång av medbestämmandelagen, MBL
 • Centrala och lokala kollektivavtal
 • Lokala samverkansavtal

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Begär ledighet i god tid och bifoga programmet i ledighetsansökan. Du skall vara anmäld till arbetsgivaren som facklig förtroendeman enligt Förtroendemannalagen. Fysioterapeuterna, distrikt Östergötland, står för eventuella resekostnader och måltider.

Vid frågor hör av dig till Abdol Vazae: frad.vgregion@fysioterapeuterna.se

Välkommen!

Distriktsstyrelsen Västra Götaland

Kommande händelser
nov
07

07 november 2019, 09:30 – 17:00

Kurs i Praktisk arbetsrätt

Göteborg

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs