Välkommen till VGPFs Vårmöte 2019

21 maj 2019

Plats: Centralhuset, i Centralstationen på andra våningen. För tydligare vägbeskrivning: http://www.sodexomeetings.se/centralhuset/hitta-hit/

Fika från kl. 17:30. Mötet startar kl. 18:00.

Denna gång är vår gäst Anna Nergårdh, utredaren för ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, som utreder primärvården i stort och som sommaren 2018 också fick i uppdrag att utreda Nationella taxans framtid. Utredningen är inte klar utan skall lämna sitt slutbetänkande i mars 2020. Anna kommer att berätta om utredningens uppdrag och arbete så här långt, i ca 45 min och därefter öppnas det upp för dialog. 

Titta gärna på utredningens film nr. 5 för att förbereda dig på vad kvällen kommer att handla om, och på frågor du skulle vilja ta upp.  http://www.sou.gov.se/godochnaravard/film/

Vi kommer också, kortfattat, att ta upp;

  • Konkurrensneutralitet och VGR

  • Mötet med VGregion om Förbättrad samverkan mellan VGR och privata     vårdgivare inom området IT/IS (190313)

  • Politikermöte med Centerpartiet (190117)

  • Framtidsdagen med Universitetet (190520)

  • Rapport från egenföretagarrådet (190403)

  • 1177 och presentationen av oss som vårdgivare där.

Vi i kontaktgruppen har varit i kontakt med koncernkontoret med anledning att information som tidigare funnits med på 1177 var borttaget/försvunnit på klinikens/vårdgivares sida på 1177. I en snabbgranskning av nationella taxans kliniker/vårdgivare så finns det inte heller någon konsensus vad gäller strukturen kring uppbyggnaden av 1177 och namnen på klinikerna. Flera kliniker på nationella taxan ligger ute med sina företagsnamn och inte namnet på kliniken som patienterna kommer i kontakt med vilket kan skapa förvirring för patienter. Vissa kliniker har klinikens namn + för/efternamn på vårdigivare, vissa klinker endast klinikens namn. Undersök gärna om dina uppgifter stämmer på 1177 och att det inte försvunnit någon information som tidigare funnits med. 

Kontaktgruppen har efterfrågat en tydligare struktur hur 1177s sökmotor på mottagningarna ska vara uppbyggd samt till vem vi kan hänvisa våra medlemmar till om man anser att inte uppgifterna stämmer. Inväntar svar och kommer rapportera vidare om det på Vårmötet.

Anmälan skall ske senast 14/5 till malin.taljegard@hotmail.com
- Ange i anmälan om specialkost/allergier förekommer.

*En anmälningslista kommer upprättas och endast sparas/används för ändamålets syfte och för ekonomisk bokföring enligt gällande skatteregler. Upprättad lista används inte i något annat sammanhang för verksamheten.


Varmt vä
lkommen önskar Västra Götaland Privata Fysioterapeuter (VGPF)
Kontaktgruppen består av
Lennart Dückhow, Malin Taljegård, Kia Thomsen och Tove Jendman

Kommande händelser
mar
04

04 mars 2020, 09:30 – 16:30

Kurs i lön

Eggers hotel, Göteborg

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs

apr
02

02 april 2020, 11:00 – 15:30

Kränkande Särbehandling

Göteborg, Hotell Eggers

Distrikt Västra Götaland, Facklig kurs