Styrelse 2018

Ordförande & Webbansvarig

Rasmus Elb
Arbetsplats: Ortomed Göteborg
Område: Privat sektor
Mailadress: rasmus.elb@gmail.com

Vice ordförande & Regional facklig förtroendeman

Abdol Vazae
Arbetsplats: Närhälsan-Skövde Rehabmottagning
Område: Primärvård
Mailadress: abdolghafour.vazae@vgregion.se

Sekreterare

Veronica Dokken
Arbetsplats: Capio, Orust
Område: Primärvård

Kassör

Mark Aarts
Arbetsplats: Feelgood
Område: Primärvård/Företagshälsovård

Ledamot

Aris Seferiadis
Arbetsplats: Västra Götalandsregionen
Område: Landsting

Ledamot

Felicia Svensson
Arbetsplats: Acrius Uddevalla
Område: Primärvård

Ledamot

Lennart Dückhow
Arbetsplats: Privatpraktiker
Område: Primärvård

Valberedning

Niclas Sjöström: niclas.sjostrom@gmail.com
Camilla Cech: camilla.cech@molndal.se

Regional facklig förtroendeman

Abdolghafour Vazae

Telefon: 0736-6368 89

e-post: 
abdolghafour.vazae@vgregion.se

Adress: Närhälsan-Skövde
HR-avdelningen
Långgatan 18
541 30 Skövde

Arbetar vardagar 8-17