Styrelse 2020

Kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med styrelsen? Du kan nå oss via mail: vastragotaland@fysioterapeuterna.se  

Ordförande

Lennart Dückhow
Arbetsplats: Aktiv Fysio
Område: Primärvård
Mailadress: lennart@aktivfysio.com

Vice ordförande & Webbansvarig

Elvira Lange
Arbetsplats: Närhälsan Eriksberg Rehabmottagning
Område: Primärvård
Mailadress: lange.elvira@gmail.com

Kassör & Regional facklig förtroendeman

Abdol Vazae
Arbetsplats: Närhälsan-Skövde Rehabmottagning
Område: Primärvård
Mailadress: abdolghafour.vazae@vgregion.se

Sekreterare & Webbansvarig

Felicia Svensson
Arbetsplats: Acrius Uddevalla
Område: Primärvård
Mailadress: svenssonfelicia@gmail.com

Ledamot

Chan-Mei Ho-Henriksson
Arbetsplats:Närhälsan Lidköping rehabmottagning
Område: Primärvård
Mailadress: chan-mei.ho@vgregion.se

Valberedning

Aris Seferiadis
Mailadress: aris.seferiadis@gmail.com

Josefin Hedin
Mailadress: Josefin.be.hedin@gmail.com

Regional facklig förtroendeman

Abdolghafour Vazae

Telefon: 0736-6368 89

e-post: 
abdolghafour.vazae@vgregion.se

Adress: Närhälsan-Skövde
HR-avdelningen
Långgatan 18
541 30 Skövde

Arbetar vardagar 8-17