Årsmöte

Nedan finns information om distriktets årsmöte och samlade dokument angående årsmöten sorterade på årtal.

Distriktets årsmötet genomför vanligtvis i november månad. Alla medlemmar kallas via e-post och datumet anslås också under aktuellt här på sidan.

Är du intresserad av att lyfta en fråga vid årsmötet? Kontakta styrelsen på vastragotaland@fysioterapeuterna.se.  

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet under nästa verksamhetsår? Kontakta valberedningen

2020

Inbjudan och kallelse årsmöte 2020

Renée Enades hjälpfond årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2020 

Budget 2021

 

2019 

Budget och verksamhetsplan 2020

Utvärdering verksamhetsplan 2019

Protokoll

Kallelse

Inbjudan

Renée Enades hjälpfond årsredovisning

Renée Enades hjälpfond stadgar

 

2018 

Årsmöte 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Årssammanställning 2018

 

2017

Årsmöte 2017 (171123)

Verksamhetsplan 2017

Årssammanställning 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017