Västra Götaland Privata Fysioterapeuter

23 juni 2020  Remissvar gällande SOU 2020:19 God och Nära Vård
Synpunkter från medlemsföreningen Västra Götaland Privata Fysioterapeuter

 Verksamhetsutvärdering av fysioterapeuter från region Sörmland