Förbundets politik

Vid Fysioterapeuternas kongress i november 2016 togs beslut om förbundets vision och uppdrag.

Vision

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Uppdrag

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Kongress 2020

Förbundsstyrelseprotokoll

Förbundets ledare i Fysioterapi

Länkar

Senaste nytt om påverkansarbetet

Debatt: Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv

2020-11-05 08:14

Påverkansarbete, Debattartikel

Vi är oroade över att personer som är sjuka i covid-19, men inte behöver eller får sjukhusvård,...

Förbundet värnar den svenska modellen

2020-10-26 15:56

Påverkansarbete

Frågan om LAS och arbetsrätten står överst på många agendor just nu. Både genom de förhandlingar...

Nominera: Vilken verksamhet ska få Kvalitetspriset 2021?

2020-10-26 13:09

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...

Följ ordförande Stefan Jutterdal på Twitter

 

Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 höll Fysioterapeuterna kongress för 85...

Kongress 2016

Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november....

En podd i rörelse

I samband med Internationella Fysioterapins Dag 2019 lanserades Fysioterapeuternas podd ”En podd ...

Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har...

Rörelselyft

Förbundet har tagit fram rapporten "Tre lyft för Sverige - Fysioterapeuternas initiativ för ett...

E-hälsa och digitalisering

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska...

Lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i augusti 2017 beslut om ett lönepolitiskt program.

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i mars 2016 beslut om ett forskningspolitiskt program. I programmet lyfts...

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av d...

Fysioterapeuternas vårdvalspolicy

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting/regioner att ha ett valfrihetssy...

Fysioterapeuter som första instans

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om ett valmanifest med den viktigaste frågan som förbundet...