Förbundets politik – Fysioterapeuterna

Förbundets politik

Fysioterapeuternas vision och uppdrag har beslutats av kongressen, som är förbundets högsta beslutande organ. De ligger till grund för vårt påverkansarbete och våra politiska program inom olika områden.

Vision

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Uppdrag

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Kongress 2020

Förbundsstyrelseprotokoll

Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 höll Fysioterapeuterna kongress för 85...

E-hälsa och digitalisering

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska...

Strategi för psykisk hälsa

I juni 2022 fattade förbundsstyrelsen beslut om en strategi för psykisk hälsa. Syftet med strateg...

Lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i augusti 2017 beslut om ett lönepolitiskt program, senast reviderat i...

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i mars 2016 beslut om ett forskningspolitiskt program. I programmet lyfts...

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av d...

Fysioterapeuternas vårdvalspolicy

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting/regioner att ha ett valfrihetssy...