Förbundets politik – Fysioterapeuterna

Förbundets politik

Fysioterapeuternas vision och uppdrag har beslutats av kongressen, som är förbundets högsta beslutande organ.

Vision

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Uppdrag

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Kongress 2020

Förbundsstyrelseprotokoll

Förbundets ledare i Fysioterapi

Länkar

Senaste nytt om förbundets påverkansarbete

Vi påverkar genom fackligt engagemang

2021-07-02 09:37

Påverkansarbete

Det är tillsammans om vi kan förändra förutsättningarna för många. Samhällen som vårt med...

Debatt: Krävs kraftsamling för jämlik rehabilitering

2021-07-01 07:33

Påverkansarbete, Debattartikel

För att säkerställa att kommunerna lever upp till sitt rehabiliteringsuppdrag behövs en nationell...

Vikten av rehabilitering

2021-06-28 09:47

Påverkansarbete

Det finns flera rapporter som vittnar om ett uppskjutet rehabiliteringsbehov på grund av pandemin...

Följ ordförande Cecilia Winberg på Twitter

Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 höll Fysioterapeuterna kongress för 85...

Debattartiklar

Här finns Fysioterapeuternas publicerade debattartiklar samlade.

Remissvar

Fysioterapeuterna är remissinstans i frågor som berör professionen. Här nedan finns de kompletta...

Vad heter din fysioterapeut?

Fysioterapeuter kan hjälpa dig i livets alla skeenden när du får problem med muskler och leder...

En podd i rörelse

I samband med Internationella Fysioterapins Dag 2019 lanserades Fysioterapeuternas podd ”En podd ...

Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har...

E-hälsa och digitalisering

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska...

Lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i augusti 2017 beslut om ett lönepolitiskt program, som revideras i januari...

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i mars 2016 beslut om ett forskningspolitiskt program. I programmet lyfts...

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av d...

Fysioterapeuternas vårdvalspolicy

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting/regioner att ha ett valfrihetssy...