Förbundets politik – Fysioterapeuterna

Förbundets politik

Fysioterapeuternas vision och uppdrag har beslutats av kongressen, som är förbundets högsta beslutande organ.

Vision

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Uppdrag

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Kongress 2020

Förbundsstyrelseprotokoll

Förbundets ledare i Fysioterapi

Länkar

Senaste nytt om förbundets påverkansarbete

I ordförandens blogg: Omställning pågår!

2021-10-22 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Välkommen till Fysioterapi 2021! Vilka dagar- att dela upplevelser och erfarenheter av vad vi som...

I ordförandens blogg: Börja med barnen! Vår framtid!

2021-10-11 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det är många barn i Sverige som mår bra. Men det finns också många barn och unga som kämpar med...

I ordförandens blogg: Arbetsgivares ansvar för framtidens kompetensförsörjning

2021-10-04 11:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det finns en ökad efterfrågan på fysioterapeuter och vår kompetens. Ett ökat behov av såväl...

Följ ordförande Cecilia Winberg på Twitter

Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 höll Fysioterapeuterna kongress för 85...

Debattartiklar

Här finns Fysioterapeuternas publicerade debattartiklar samlade.

Remissvar

Fysioterapeuterna är remissinstans i frågor som berör professionen. Här nedan finns de kompletta...

Vad heter din fysioterapeut?

Fysioterapeuter kan hjälpa dig i livets alla skeenden när du får problem med muskler och leder...

En podd i rörelse

I samband med Internationella Fysioterapins Dag 2019 lanserades Fysioterapeuternas podd ”En podd ...

Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har...

E-hälsa och digitalisering

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska...

Lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i augusti 2017 beslut om ett lönepolitiskt program, senast reviderat i...

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i mars 2016 beslut om ett forskningspolitiskt program. I programmet lyfts...

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av d...

Fysioterapeuternas vårdvalspolicy

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting/regioner att ha ett valfrihetssy...