Förbundets politik – Fysioterapeuterna

Förbundets politik

Fysioterapeuternas vision och uppdrag har beslutats av kongressen, som är förbundets högsta beslutande organ.

Vision

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Uppdrag

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Kongress 2020

Förbundsstyrelseprotokoll

Förbundets ledare i Fysioterapi

Länkar

Senaste nytt om förbundets påverkansarbete

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

I ordförandens blogg: Trygghet, utveckling och möjlighet till god hälsa i arbetslivet!

2021-12-03 10:02

Påverkansarbete

Julen nalkas och även detta år blir det ett tufft semesterläge för många under julen. Ingen...

I ordförandens blogg: Våga satsa på folkhälsan!

2021-11-26 10:58

Påverkansarbete

Vi har inte råd att inte satsa på folkhälsan med tanke på de utmaningar och den resursbrist som...

Följ ordförande Cecilia Winberg på Twitter

Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 höll Fysioterapeuterna kongress för 85...

Debattartiklar

Här finns Fysioterapeuternas publicerade debattartiklar samlade.

Remissvar

Fysioterapeuterna är remissinstans i frågor som berör professionen. Här nedan finns de kompletta...

Vad heter din fysioterapeut?

Fysioterapeuter kan hjälpa dig i livets alla skeenden när du får problem med muskler och leder...

En podd i rörelse

I Fysioterapeuternas podd ”En podd i rörelse” samtalar  företrädare för förbundet med olika...

Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har...

E-hälsa och digitalisering

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska...

Lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i augusti 2017 beslut om ett lönepolitiskt program, senast reviderat i...

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i mars 2016 beslut om ett forskningspolitiskt program. I programmet lyfts...

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av d...

Fysioterapeuternas vårdvalspolicy

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting/regioner att ha ett valfrihetssy...