Forskningspolitiskt program – Fysioterapeuterna

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i juni 2023 beslut om ett nytt forskningspolitiskt program.

Kunskap och bildning är direkt avgörande för individer och samhällens demokratiska utveckling och värnas av den akademiska friheten. Målet med Fysioterapeuternas forskningspolitiska program är att fysioterapeuter ska ges goda möjligheter och förutsättningar för att bedriva högkvalitativ och ändamålsenlig forskning. Detta innefattar goda möjligheter till forskarutbildning med efterföljande karriärtjänster inom akademi, klinik och andra verksamhetsområden. Målet är även att stärka professionens, allmänhetens och myndigheternas kunskap om och nyttjande av fysioterapeutisk vetenskaplig kompetens för optimal hälsa.

Forskningspolitiskt program