Fysioterapeuter som första instans – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuter som första instans

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om ett valmanifest med den viktigaste frågan som förbundet driver både före och efter valet 2014, samt under 2015 och 2016.

Fysioterapeuter som första instans för patienter med besvär i rörelseorganen

Smärta och besvär från rörelseorganen är den näst vanligaste orsaken till längre sjukskrivning. Minst vart tionde besök inom primärvården handlar om sådana besvär. Dessa patienter får sällan omedelbar och adekvat hjälp, trots att det skulle spara stora resurser inom hälso- och sjukvården. De flesta patienter med exempelvis ländryggssmärta skulle kunna få god vård med tidigt insatt behandling av en fysioterapeut.

Fysioterapeuterna anser att alla patienter med problem i rörelseorganen direkt ska hänvisas till en fysioterapeut som första instans inom primärvården. Ett gott exempel på detta är Brahehälsan i Skåne där patienter med ovanstående besvär slussas direkt till en fysioterapeut. Detta arbetssätt frigör resurser, patientflöden blir smidigare och behandlingsperioden för patienterna blir kortare. Goda exempel på detta arbetssätt praktiseras även på andra vårdnivåer.

Därför bör:

  • Alla landsting utreda olika mottagningsmodeller som stärker fysioterapeutrollen som första kontakt för patienter som söker primärvård med besvär från rörelseorganen. Ett första steg är att få in skrivningar om detta i landstingsplanerna.

Fysioterapeuterna vill också:

  • Att specialistutbildade fysioterapeuters kompetens används inom all hälso- och sjukvård i syfte att korta kötider och minska mänskligt lidande. Ökad samverkan och tydligare kommunikation mellan olika yrkesgrupper leder till bättre omhändertagande av patienter med problem och smärta i rörelseorganen.
  • Införa vårdval för fysioterapi i alla landsting.
  • Utveckla ett ledarskap inom hälso- och sjukvården där alla professioners kompetens nyttjas optimalt.
  • Förbättra samverkan mellan kommuner och landsting så att de som behöver fysioterapi i hemmet eller i särskilda boenden får tillgång till detta.

Fysioterapi 2015

Webbsändning från 22 oktober 2015: Fysioterapeuten kortar väntetider!