Utbildningspolitiskt program – Fysioterapeuterna

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av de uppdrag som finns från kongressen 2012. Senast reviderat januari 2023.

Utbildningspolitiskt program (reviderat januari 2023)

Utbildningspolitiska rådet arbetar nu vidare med att ta fram en handlingsplan för processen framåt inom respektive målområde.