Utbildningspolitiskt program – Fysioterapeuterna

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av de uppdrag som finns från kongressen 2012. I januari 2020 reviderades programmet.