Förbundet verkar för...

En akademisk yrkesexamen

  • som är fyra år
  • som är legitimationsgrundande och ger magisterexamen

En masterutbildning

  • som höjer den professionella och interprofessionella kompetensen

En forskarutbildning

  • som ger kompetens att beforska olika områden inom fysioterapi 

En specialistordning inom fysioterapins olika kärnområden

  • som är statligt reglerad
  • som bygger på masterexamen
  • som integrerar kliniskt och akademiskt lärande 

Kontinuerligt lärande i yrkeslivet

  • som ger tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar för fortbildning
  • med inrättande av specialisttjänster samt tjänster som förenar akademisk och klinisk verksamhet