E-hälsa – Fysioterapeuterna

E-hälsa och digitalisering

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse – utifrån sina unika förutsättningar. Därför har förbundet tagit fram en strategi för e-hälsa och digitalisering!

Fysioterapeuterna vill anta utmaningen och vara en del i utvecklingen och därigenom förbättra arbetet med hälsa, vård och omsorg inom de olika sektorer där vi är verksamma. Strategin för e-hälsa och digitalisering beskriver vad som är viktigt i dessa frågor och hur vi som fysioterapeuter ska arbeta.

I strategin lyfts fyra huvudområden:

  • Digital kommunikation
  • Det digitala mötet
  • Samordning och samverkan
  • Nya arbetssätt

Utveckling pågår - Fysioterapeuternas strategi för e-hälsa och digitalisering

 

Stefan Jutterdal intervjuas i e-hälsopodden

Ta del av intressant samtal när ordförande Stefan Jutterdal intervjuas om e-Hälsovisionen 2025 i e-Hälsopodden av Karina Tellinger McNeil från Samordningskansliet för e-Hälsovisonens genomförande.

Länkar