Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har Fysioterapeuterna tagit fram faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser.

Faktabladen är gjorda för att användas i påverkansarbete i kontakt med politiker och beslutsfattare.

Övertygande forskning

Inom många av fysioterapins områden finns nu övertygande forskning som visar på att insatserna ger förbättrad hälsa och kostnadseffektivitetsvinster. Men många av de hälsofrämjande insatser som fysioterapeuter kan bidra med används ännu inte i tillräcklig omfattning inom hälso- och sjukvården. Det vill vi ändra på! Fysioterapeuterna har därför startat ett projekt där vi tar fram material som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser.

Faktablad om fallolyckor

Första faktabladet som tagits fram, i samarbete med Sektionen för äldres hälsa, handlar om fall och skörhet. Fallolyckor är ett stort samhällsproblem som kostar samhället mer än 11 miljarder kronor per år. För äldre som bor i eget boende ger fysisk träning en minskning av fallfrekvensen med upp till 40 procent. Materialet innehåller text om hur fysioterapi ger resultat och visar på ett exempel från Landskrona som genomfört ett projekt där antalet fallolyckor minskade med nio procent under projekttiden, som var tre år.

Nästa faktablad som planeras handlar om fysioterapeutiska insatser i arbetslivet och tas fram i samarbete med Sektionen för arbetshälsa och ergonomi.

Beställ faktablad

Redan nu kan du beställa faktabladet om fall och skörhet utan kostnad för dig som medlem. 


Faktablad: Fall och skörhet

Fysioterapi förebygger fallolyckor, förhindrar och bromsar utvecklandet av skörhet och ökar den...

Faktablad: Fall och skörhet