Kongress 2020

Lördagen den 14 november till söndagen den 15 november 2020 håller Fysioterapeuterna kongress på Quality Hotel Friends i Solna för valda ombud.

Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november.

På kongressen tar valda ombud beslut om förbundets inriktning för den kommande mandatperioden 2021-2024, inklusive val av förbundsstyrelse.