Kongress 2020

Lördagen den 14 november till söndagen den 15 november 2020 håller Fysioterapeuterna kongress på Quality Hotel Friends i Solna för valda ombud.

Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november.

På kongressen tar valda ombud beslut om förbundets inriktning för den kommande mandatperioden 2021-2024, inklusive val av förbundsstyrelse.


Aktuellt om Kongress 2020

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020