Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 håller Fysioterapeuterna kongress för 85 valda ombud. På grund av Covid-19 genomförs kongressen digitalt med alla ombud uppkopplade via dator.


Kongressen 2016.

Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november.

På kongressen tar de valda ombuden beslut om förbundets inriktning för den kommande mandatperioden 2021-2024, inklusive val av förbundsstyrelse.

Senast den 1 oktober 2020 får du som valt kongressombud tillgång till kongresshandlingarna inklusive propositioner och motioner. Läs dessa handlingar noggrant och läs även den kongresskolan som du fått via e-post.

Valda kongressombud 2020

Aktuellt om Kongress 2020

Detta är förslaget till ny förbundsstyrelse

2020-08-12 09:01

Kongress 2020