Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 håller Fysioterapeuterna kongress på Quality Hotel Friends i Solna för 85 valda ombud. Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november.


Kongressen 2016.

På kongressen tar valda ombud beslut om förbundets inriktning för den kommande mandatperioden 2021-2024, inklusive val av förbundsstyrelse.

Nominera till förbundstyrelse och etiskt råd

Viktiga datum inför kongressen

2019

  • 15 september: Sista dag att nominera kongressombud
  • Sista kvartalet: Alla distrikt och studentsektionen beslutar om kongressombud på sina årsmöten.

2020

  • Mitten av januari - sista mars: Valberedningen tar emot förslag (webbformulär) på kandidater til förbundsstyrelsen och etiskt råd.
  • Första kvartalet: Alla sektioner beslutar om kongressombud på sina årsmöten
  • 2 maj: Deadline för att skicka in motioner och förslag på hedersmedlemmar
  • 31 augusti: Förbundsstyrelsen kallar senast till kongress via Fysioterapi och webben.
  • 1 oktober: Sista dag för valda ombud att få tillgång till kongresshandlingarna inklusive propositioner och motioner.
Aktuellt om Kongress 2020

Nominera till förbundsstyrelsen och etiska rådet

2020-01-15 09:45

Kongress 2020

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Skriv en motion till kongressen

Du som medlem kan skriva en motion till kongressen. En motion är ett förslag som du som medlem lägger till kongressen. Motionerna (från medlemmar) och propositionerna (som förbundstyrelsen lägger) är grunden för förbundets arbete under den kommande mandatperioden 2021-2024. Det är alltså ett bra sätt att påverka ditt förbund genom att skriva en motion!

Så här gör du:

1. Utgå från denna mall för att skriva motionen. Spara ned mallen i din egen dator innan du börjar skriva.
2. Skriv själv eller tillsammans med andra medlemmar i förbundet, det du vill göra, ändra, utveckla eller verka för. Har du flera ideér skriver du flera motioner.
3. Motionen ska mailas till Fysioterapeuternas kansli på kansli@fysioterapeuterna.se senast den 2 maj 2020 för att godkännas. Skriv "Motion kongress 2020" i ärenderaden. OBS! Skicka in som wordfil, ej pdf!

Senast den 1 oktober kommer alla kongresshandlingar vara offentliga. De publiceras på denna webbsidaHär kan du alltså se hur förbundsstyrelsen ser på ditt förslag. Som motionär får man inga personliga förhandsbesked.