Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 håller Fysioterapeuterna kongress för 85 valda ombud. Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november.


Kongressen 2016.

På kongressen tar de valda ombuden beslut om förbundets inriktning för den kommande mandatperioden 2021-2024, inklusive val av förbundsstyrelse.

Valda kongressombud 2020

Aktuellt om Kongress 2020

Kongressen 2020 genomförs digitalt

2020-06-01 13:26

Kongress 2020, Covid-19

Kalendarium för Kongress 2020

nov
14

14 november 2020 – 15 november 2020

Kongress 2020

Genomförs digitalt med videomöte

Fysioterapeuterna, Kongress 2020

Viktiga datum inför kongressen

2019

  • 15 september: Sista dag att nominera kongressombud
  • Sista kvartalet: Alla distrikt och studentsektionen beslutar om kongressombud på sina årsmöten.

2020

  • Mitten av januari - sista mars: Valberedningen tar emot förslag (webbformulär) på kandidater til förbundsstyrelsen och etiskt råd.
  • Första kvartalet: Alla sektioner beslutar om kongressombud på sina årsmöten
  • 2 maj: Deadline för att skicka in motioner och förslag på hedersmedlemmar
  • 31 augusti: Förbundsstyrelsen kallar senast till kongress via Fysioterapi och webben.
  • 1 oktober: Sista dag för valda ombud att få tillgång till kongresshandlingarna inklusive propositioner och motioner.