Skriv en motion – Fysioterapeuterna

Så skriver du en motion till Fysioterapeuternas Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner för behandling av kongressen. En motion är ett förslag till beslut. Motionerna behandlas av kongressen, men bereds innan dess av förbundsstyrelsen som tar fram ett förslag till beslut i frågan.

Tänk på att det är lättare att få igenom en motion som beskriver vad som ska uppnås, snarare än förslag till konkreta insatser. Tänk också på att förbundet behöver ha mandat att fatta beslut enligt ditt förslag.

Kortfattad motionstext

Skriv en motionstext som kortfattat beskriver varför du lägger fram dit förslag. Vad vill du ska förändras och varför?

Att-satser som beskriver vad du vill

Motionen ska avslutas med en eller flera att-satser. I att-satserna beskriver du tydligt ditt förslag. Det är att-satserna som kongressen kommer att bifalla eller avslå. Därför är det viktigt att de är tydliga och konkreta. Vad vill du att Fysioterapeuterna ska göra?

En motion per förslag

Har du flera olika förslag du vill ska behandlas, blanda inte ihop dem i samma motion, utan skriv i stället flera motioner.

Tips för en bra motion

  • Beskriv tydligt vad du vill uppnå.
  • Skriv kort och kärnfullt. Tänk på att andra medlemmar enkelt ska kunna ta till sig av dina argument och förslag. 
  • Argumentera för din sak. Var saklig och tydlig. Varför är ditt förslag viktigt?
  • Se till att dina att-satser är konkret formulerade.

Paraktisk information

Använd mallen nedan för din motion. Motionen ska innehålla uppgifter om dig/er som står bakom motionen med namn, medlemsnummer och distriktstillhörighet.

Motionen ska skickas med e-post till kansli@fysioterapeuterna.se senast den 2 maj 2024. Skriv ”Motion Kongress 2024” i ärenderaden.

Döp dokumentet till ”Motion_Motionens rubrik_ditt namn_ditt distrikt”, alltså till exempel ”Motion_Mer utbildning i arbetsrätt_Anna Andersson_distrikt Skåne”

OBS! motionen ska skickas in som Word-dokument. Den får inte sparas som PDF, eftersom vi behöver arbeta med motionens innehåll när vi mottagit den.

Mall (Word-format): Mall motioner

Instruktion: Så här skriver du en motion (pdf)