Valberedningen – Fysioterapeuterna

Valberedningen

Med start under hösten 2023 och vid konferensen Fysioterapi 2023 (4-5 oktober) kommer valberedningen att föra samtal med den sittande förbundsstyrelsens ledamöter för att samla kunskap om vilken kompetens och erfarenhet som är viktig för förbundsstyrelsens kommande mandatperiod.

Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater. Du kan även nominera dig själv. Alla förslag behandlas konfidentiellt och synpunkter på potentiella kandidater välkomnas. 

Känner du till någon lämplig fysioterapeut som har kunskap, kompetens och erfarenhet som du anser skulle stärka och utveckla vår förbundsstyrelse, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Valberedningen går igenom samtliga förslag och kontaktar nominerade personer för att få mer information om dem.

Valberedningen inför kongress 2024 består av:

  • Catharina Bäcklund  
  • Daniel Brandon 
  • Mathias Andersson 
  • Wiveca Englund 
  • Eva Holmgren 
  • Lars Lundgren 

Kontakta valberedningen via kansli@fysioterapeuterna.se