Lönepolitiskt program – Fysioterapeuterna

Lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i augusti 2017 beslut om ett lönepolitiskt program, senast reviderat i januari 2021.

Fysioterapeuternas lönepolitiska program

Genom det lönepolitiska programmet vill Fysioterapeuterna skapa förutsättningar för och ge stöd till bättre lönenivåer och löneutveckling samt en ökad lönespridning för alla medlemmar. Lönesättningen ska värdera medlemmarnas samlade kompetens och ta vara på medlemmarnas specialistkompetens och specialkunskap.

Fysioterapeuterna vill:

  • Att våra medlemmars löner ska vara individuella och differentierade.
  • Att lönen ska sättas i dialog mellan medlem och lönesättande chef (lokal lönebildning).
  • Att alla medlemmar har möjlighet till kompetens- och löneutveckling under hela arbetslivet.
  • Stödja medlemmar och förtroendevalda i den lokala löneprocessen.
  • Arbeta för högre lönenivåer och för en långsiktig och varaktig stark positiv förändring av fysioterapeuters löner.

Seminarium om det lönepolitiska programet (februari 2021)

Logga in för att ta del av det inspelade lönepolitiska seminariet.