Lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i augusti 2017 beslut om ett lönepolitiskt program.

Fysioterapeuternas lönepolitiska program

Genom det lönepolitiska programmet vill Fysioterapeuterna forma en lönesättning för alla våra medlemmar som finns i såväl privat som offentlig sektor. 

Lönerna för Fysioterapeuternas medlemmar ska värderas i relation till den kompetens som medlemmen besitter och till det värde som professionsutövningen skapar i verksamheten, samt ges förutsättningar för en professionsutövning som möjliggör att patienter får bästa möjliga vård med hög kvalitet och patientsäkerhet.

Några av de viktigaste frågorna är att aktivt verka för inrättande av differentierade tjänstestrukturer med bland annat specialisttjänster, möjliggöra rätten till ett livslångt lärande och inrättande av kliniska specialistutbildningstjänster.