Strategi för psykisk hälsa – Fysioterapeuterna

Strategi för psykisk hälsa

I juni 2022 fattade förbundsstyrelsen beslut om en strategi för psykisk hälsa. Syftet med strategin är att säkerställa att personer med psykisk ohälsa får tillgång till rätt vård på rätt nivå. Fysioterapeuter är en viktig del i teamet som arbetar för psykisk hälsa.